Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kas ma saan oma kasutajanime muuta?

Eelistuste alt avaneval konto vahelehel saab muuta oma konto nime. Pane tähele, et konto nimi peab olema vastavuses mängureeglite ja üldtingimustega. Konto nime saab tasuta  muuta kuni populatsioonini 50 või kuni maksimaalselt 3 korda. Hiljem saab  konto nime kuni populatsioonini 500 muuta 50 kulla eest. Nime muutus kõrgema populatsiooniga kui 500 ei ole enam võimalik.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei