Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kuidas ma saan oma konto edasi anda?

Konto ära andmiseks, tuleb lihtsalt läbida e-maili aadressi vahetus. Seejärel saab konto uus omanik taotleda uue parooli ning hakata kontol mängima.

Kui sa soovid kontot tagasi saada enda valdusesse, siis tuleb uuesti läbida e-maili vahetus. Samuti tuletame meelde, et ühes mängumaailmas tohib mängida ainult ühel kontol.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei