Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kuidas ma saan teistel asendajaks olla?

Selleks, et olla asendajaks kellegile teisele, peab teine mängija sind lisama oma asendajaks nagu kirjeldatud teemas "Kuidas ma omale asendaja lisan?". Kui teine on selle ära teinud, siis võib öelda, et sa oled asendaja ja vastavat infot näeb ka oma konto profiili saki "Konto" alt.

Sealt on ka näha, millised õigused on sulle asendajana teisel kontol antud. Kui sa ei soovi enam teatud kontol asendajaks olla, siis saad selle valiku eemaldada ikoonile del.png klikkides.
NB! Sa saad asendajaks olla vaid kahel kontol korraga.

Kui sind on lisatud mõnele kontole asendajaks, siis asendamist vajavale kontole logimiseks tuleb kõigepealt enda kontolt välja logida ja asendatava kontole logimiseks kasuta tema kasutajanime ja enda salasõna. Sa pääsed ka ligi asendatava kontole, kui kasutad tema salasõna, kuid seda teha ei tohi, sest asendatav ei tohi oma salasõna edasi anda asendajale, kuna selline teguviis võib viia konto(de) eemaldamiseni.
Salasõna jagamine samas mängumaailmas kontot omavate mängijate vahel on keelatud!


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei