Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kuidas ma saan oma küla nime muuta?

In order to rename a village you you can just double click on the signpost with the village name...

Alternatively you have to click on your player name at the right side of your account followed by "Profile". Here you will be able to change the village's name. Using the second way you are able to change more than one village name at the same time.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei