Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Sõdurid - Väejuht

Üldine
Kuidas saata väejuhti?
Oaaside hõivamine
Kogemus
KKK ja täiendav info

Üldine

Eelingimused: puuduvad

Konto aktiveerimisega luuakse ka väejuht.

Väejuhti saab teistesse küladesse saata nii nagu igat teist sõdurit. Erinevalt tavalistest sõduritest saab väejuhti kontrollida igas külas. Selleks, et väejuhti saaks kontrollida mõnest oma külast kontrollida, tuleb väejuht külla saata abiväena ning märkida linnukesega "määra sihtküla väejuhi kodukülaks". Peale seda kui väejuht on sihtkülla jõudnud, saab teda kontrollida sellest külast.

Sõltuvalt valitud Traviani rahvusest, omab väejuht teatud rahvuse eripärasid. Neid eripärasid mängija ei saa suurendada. Eripärad on järgmised:

 • roomlased:
  Väejuhi "tugevus" on iga kogemuse punkti kohta suurendatud 100 punktini 80 asemel.
 • keldid:
  +5 ruutu/tunnis lisaboonust kiirusel, kui väejuht on hobuse seljas.
 • teutoonid:
  20 % “peidikusse sukeldumise” boonus (teada kui "rüüste boonusena”) kõikidele väejuhiga kaasas olevatele üksustele.

Väejuhi loomise järgselt on tal 4 kogemuspunkti, mis on paigutatud ressursside tootmisse. Kui te saite väejuhi, siis lisati talle ka automaatselt 4 kogemuste punkti lisaressursside tootmisele. Väejuhi  atribuute on võimalik suurendada kuni 100 punktini. Iga kord kui väejuht kogemustega saavutab uue taseme, lisandub 4 punkti, mida saab kasutada vastavalt vajadusele tugevuse, -jõu, ründe-/kaitseboonuse või ressursside tootmise parandamiseks.

 • Tugevus:
  Punktide lisamine suurendab väejuhi ründe ja kaitse tugevust. Arvestada tuleb sellega, et seni, kuni väejuht on varustatud ratsahobusega, võib teda lugeda ratsaväelaseks, kuid hobuseta on ta tavaline jalaväelane.
 • Ründeboonus:
  Iga punkt suurendab kõikide ründavate üksuste ründevõimekust 0,2% (maks. 20%) ja seda vaid juhul, kui väejuht on rünnakuga kaasas.
 • Kaitseboonus:
  Iga punkt suurendab kõikide kaitses olevate üksuste (mängija enda üksused, päritolu küla ei ole oluline) võimekust 0,2% (maks. 20%) ja muidugi siis, kui ka väejuht kaitses on. Boonus ei laiene kaitsmisel osalevatele teiste mängijate sõduritele
 • Ressursid:
  Punktidega suurendatakse väejuhi kodukülas ressursside tootmist. Väejuhi abiga saab ka ressursside tootmist vabal valikul reguleerida, selleks tuleb vaid ära märkida vastav ressurss.

Peale kindluse arendamist 10. tasemele, saab väejuhti kasutada ümberkaudsete oaaside okupeerimiseks (hõivamiseks).  Kindluse 10. tasemega saab okupeerida ühe oaasi, 15. saab teise ja 20. tasemel kolmanda.
Oaasid, mida soovitakse okupeerida, peavad asuma kaardil suurusega 7x7 ruutu (vastav küla peab asuma 7x7 kaardi-ala keskel)

Alloleval näitel on "sinu" küla märgitud musta ringiga ja oaasid, mida saab teoreetiliselt okupeerida, märgitud punaste ringidega. Märkus: Ühe küla kohta saab olla maksimaaselt 3 oaasi.

Hõivatavad oaasid
 

Teiste mängijate valduses olevaid oaase saab samuti okupeerida ehk üle võtta. Selleks on vaja vaid vabat oaasi kohta kindluses. Teise mängija valduses olevat oaasi saab vallutada vaid tavarünnakuga ja kindlasti peab ka väejuht olema rünnakul kaasas, muidu ei saa oaase endale allutada. Rünnates oaasi, mille külal on juba kokku 3 oaasi, siis esimese eduka rünnakuga alaneb oaasi lojaalsus 100%-lt 0%-le ning oaas on sinu. Kui antud külal on kaks oaasi, siis eduka rünnakuga alaneb oaasi lojaalsus 60% ja ühe oaasi puhul alaneb lojaalsus 40% võrra.

Sõdurid, kellel on kõrgemad võitlustugevuse väärtused on loomulikult tugevamad, kui madalamate väärtustega sõdurid ning seega on taaselustamise kulud tugevamatel sõduritel suuremad kui nõrgematel. Mängijal saab korraga olla üks väejuht ning iga kord, kui väejuht hukkub, saab teda taaselustada.

Väejuhi arendus

Kogemus

Kogemus
Tase Tapmisi   Tase Tapmisi   Tase Tapmisi   Tase Tapmisi   Tase Tapmisi
0. 0   20. 10500   40. 41000
 
  60. 91500
 
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
 
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
 
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
 
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
 
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
 
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
 
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
 
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
 
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
 
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
 
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
 
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
 
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
 
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
 
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
 
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
 
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
 
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
 
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
 
  99. 247500

 

KKK ja täiendav info

Kui palju suudab väejuht varusid  kanda?
- Väejuht varusid ei kanna (v.a. seiklustelt saadud varusid).

Kas lahinguraportites näidatakse väejuhte?
- Jah, näidatakse küll.

Kas lahinguraportites on näha väejuhile lisandunud kogemuspunkte?
- Ei, seda ei näe.

Mis on väejuhil maksimaalne kogemuse tase?
- Maksimaalne tase on 100 iga oskuse kohta (tugevus, ründeboonus, kaitseboonus, ressursid)

Kas ühte küla on võimalik kaitsta mitme väejuhiga?
-Jah,  kuid väejuhi kaitseboonus mõjub ainult antud väejuhiga kaasas olevatele sõduritele. Mängija A väejuhi kaitseboonus mõjub vaid mängija A saadetud sõduritele, mängija B väejuhi boonus mõjub vaid mängija B sõduritele jne.

Millal kaotab väejuht elupunkte (tervis)?
- Peaaegu igakord kedagi rünnates, kui seal on ees põhilised kaitserajatised (palee/residents+küla ümbritsev kaitserajatis), tekitab see väejuhile mingit kahju.

Kas väejuhti saab lahingus kasutada üksiku ründava või kaitsva üksusena?
- Jah, kuid see ei ole soovitatav, sest väejuht hukkub kui ta kaotab ühes lahingus üle 90 elupunkti.

Kuidas väejuhi kogemusi arvutatakse?
- Iga lahingus tapetud üksuslase viljatarbimise punktid saab väejuht oma kogemuste pagasisse. Nt. väejuht tapab 3 leegionäri (iga leegionär tarbib 1 ühiku vilja tunnis), siis väejuht saab lahingust 3 kogemuspunkti. Vaata eespool olevast tabelist, kui palju kogemusi/tapmisi on vaja, et saavutada järgmine tase.

Kas väejuht saab kogemusi ka siis, kui ta lahingus hukkub?
- Saab küll, kui ta on lahingu käigus kedagi tapnud (vt eelmist punkti).

Kuidas jaotatakse kogemuspunktid kui kaitses on mitu väejuhti?
- See jaotatakse väejuhtide vahel võrdselt.
Näiteks: Kui kaitses on 3 väejuhti, siis saab igaüks 1/3 kogemuspunktidest.

Kas sepikojas tehtud arendused mõjutavad ka väejuhti?
- Ei, need ei mõjuta väejuhti, olenemata sellest, millal arendus on tehtud.

Millal saab alustada oaaside okupeerimisega?
- Selleks on vaja 10., 15. või 20. tasemega kindlust. Vastavalt iga antud tasemega saab okupeerida ühe oaasi.

Mitu väejuhti saab mängijal üheaegselt olla?
- Igal mängijal saab olla vaid üks aktiivne väejuht. Kui väejuht hukkub, siis on mängijal võimalus ta taaselustada.

Kas oma väejuhi saab liigutada ühest oma külast enda teise külla ning sealt saata teda rünnakutel?
- Saab küll, selleks on vaja enne väejuhi teele saatmist muuta väejuhi koduküla, tehes linnukese vastava teksti ette.

Mis juhtub kogemus- ja elupunktidega, kui väejuht taaselustada?
- Peale taaselustamist on väejuhi elupunktid taas 100% ja kogemuspunktid on samal tasemel  kus nad hukkumise hetkel olid.

Väejuhi taastumise määr
- Tervise taastamise vaikeväärtus päevas on 10, kuid erinevate esemetega on võimalik seda suurendada.

Kas väejuht saab esemeid kui ta seiklusel hukkub?
- Ei.

Kus saab muuta väejuhi seadistusi?
-Paremal üleval on pilt väejuhi näokujutisega ning sellel klikkides avaneb väejuhi seadete lehekülg. Seadete leheküljel saab muuta väejuhi seadeid, näiteks varude tootmist.

Kas väejuht on ratsaväelane või jalaväelane?
- Kui väejuht kasutab ratsahobust, siis ratsaväelane, kuid vastupidisel juhul jalaväelane.

Kas väejuhi hukkumisel kaovad ka esemed?
- Ei.

Kas väejuhile saab nime panna?
- Ei.

Kuidas väejuhi taaselustada?
- Peale väejuhi hukkumist tuleb avada väejuhi seadete lehekülg. Seal on võimalik teda taaselustada - selleks on vaja vaid piisav kogus varusid või siis veeämbrit eluveega.                  Tähelepanu: väejuhti saab elustada ainult külas, kus on kogunemispunkt. Kui külas, kus üritatakse väejuhti taaselustada, puudub kogunemispunkt, siis taaselustatakse väejuht eelmises kodukülas.

Kas väejuhi tugevust arvestatakse nii rünnakul kui ka kaitses?
- Jah.

Mida tähendab väejuhi seadete lehel tekst  "Väejuht ei osale küla kaitses“ ?
- See tähendab seda, et väejuht ei osale küla kaitselahingus, milles ta hetkel asub.Kui väejuht on abiväena saadetud mõne teise mängija külla või mängija enda külla, kus puudub kindlus, siis väejuht osaleb selle küla kaitsmisel isegi siis, kui seadete lehel on see valik aktiveeritud.

Kui pikk on väejuhi taaselustamise aeg?
- tase+1 tundi (nt.4. tase + 1 = 5 tundi), maksimaalne aeg on 24 tundi

Väejuht saab koguaeg surma. Mida teha?
- Väejuhi tugevuse punkte tuleks suurendada, siis ta nii kergelt ei sure.

Mu väejuhil oli 100% elu, seiklusel kaotas 96%, kuid sai ikkagi surma. Miks?
-
Kui väejuht kaotab rohkem kui 90% elust, siis saab ta alati surma.
 

Kas väejuhilt saab varastada esemeid (nt. tervistavat salvi)?
- Ei.

Kas on esemetega võimalik kaubelda või saata neid mängijate või liidukaaslaste vahel?
- Ei.

Mida on vaja selleks, et väejuhti saaks kontrollida mõnest teisest külast?           -Väejuht tuleb lihtsalt saata mõnda oma teise külla. Enne saatmist märgistada ruut teksti "määra sihtküla väejuhi kodukülaks" ees. Kohe, kui väejuht on jõidnud teise külla, saab teda sealt kontrollida.

Kuidas arvutatakse väejuhi kiirus?
- Valem on: kiirus = üksuse kiirus * väejuhi liikumise boonus (väejuht + esemed) * artefaktist tulenev boonus.
Vihje: lipp mõjub ainult liidukaaslaste vahelisele liikumisele ning saapad mõjutavad kõiki liikumisi. Kui väejuht liigub liidukaaslaste vahel, siis talle mõjuvad nii saapad kui ka lipp, muudel juhtudel mõjuvad ainult saapad.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei