Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Peidik

Peidik

Eeltingimused: -

1. tasemega peidikusse saab ära peita igat ressurssi 100 ühikut.

Keltide peidikud mahutavad 2x samapalju ressursse, kui teistel rahvustel. Roomlaste ja teutoonide 10. tasemega peidikud mahutavad 1000 ühikut, kuid keltide oma mahutab 2000 ühikut igast ressursist.

Kui teutoonid ründavad väejuhiga, siis varjab peidik 80% oma tegelikust mahutavusest.

Kui üks peidik on arendatud 10. tasemele, siis saab juurde ehitada veel peidikuid.

Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehitise maskumus, kultuuripunktid ja info mahutavuse kohta) leiab siit.
Täieliku tabeli aegade kohta tavaserveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei