Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Mis asi see liit on?

Liit on mängijate rühm, kes on koondunud ühise lipu/nime alla. Liit mahutab maksimaalselt kuni 60 mängijat. Selleks, et luua liitu on vaja saatkonda tasemel 3. Selleks, et liiduga ühineda on vaja saatkonda tasemel 1. Iga saatkonna tase annab juurde 3 kohta uute liikmete jaoks ja kohtade arv sõltub kõrgema tasemega saatkonnast. Kui saatkond lammutatakse, siis kedagi liidust välja ei visata, vaid uute liikmete vastuvõtmiseks tuleb kellegi saatkond vastava tasemeni arendada.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei