Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Külade vallutamine (hõivamine)

Külade vallutamine

Ettevalmistused

Külale juhi (senaator, pealik, ülemkelt) saamine:
Juhi saamiseks tuleb ta enne välja arendada 20. tasemega akadeemias (lisaks on vaja ka kogunemispunkti: teutooni puhul peab see olema tasemel 5, keldi või roomlase puhul tasemel 10). Kui eeltoodud tingimused täidetud, siis saab juhti treenida palees või residentsis juhul, kui nendes pole juba asunikke treenitud.

  • Roomlaste senaatoril on väga hea väljendus- ja veenmisoskus. Ühe ründe käigus senaator suudab vaenlase külas lojaalsust langetada 20 kuni 30%.
  • Teutoonide pealiku treenimine on kõige odavam. Ühe ründe käigus pealik suudab vaenlase külas lojaalsust langetada 20 kuni 25% .
  • Keltide ülemkelt liigub 25% kiiremini kui teistel. Ühe ründe käigus suudab ülemkelt  vaenlase külas lojaalsust langetada 20 kuni 25% .

Need väärtused on optimaalsed ja juhi moraali boonuse tõttu võivad need küla hõivamise ajal olla pisut teised. Peale seda, kui küla lojaalsus on langenud 0%-ni, kaob küla ülevõtmist juhtinud juht ning kaasasolevad sõdurid asuvad külasse kaitsepositsioonidele, sest äsja üle võetud küla on eriti haavatav, kuna kaitserajatised ja lojaalsus maas.

Ründamine

Vallutatavad külad:
Sõltumata palee asukohast, ei saa vallutada pealinnaks määratud küla.

Vihje: Küla saab vallutada vaid siis, kui sealne residents või palee on hävitatud, kui ründajal on piisav kogus kultuuripunkte (KP), kui rünnatav küla ei pealinn ja rünnatava mängija ainuke küla.

Ründelained:
Küla vallutamine peaks koosnema erinevatest ründelainetest, sest kõikide üksuste saatmine ühe ründega on mõttetu. Esimene rünnakulaine peaks koosnema nö "puhastajatest", kes hävitavad kõik kaitsemehed. Teise lainega peaks minema katapuldid, mis hävitavad palee või residentsi ning nende järel kohe juht või juhid, kes hakkavad lojaalsust langetama.

Oletame, et mängijal on 3000 impeeriani, 60 katapulti ja 2 senaatorit:
1. 2700 Impeeriani tuleb saata tavarünnakuga, et vältida probleeme ("puhastamine").
2. 150 Impeeriani ja mõned katapuldid residentsi või paleed hävitama. See rünnak peab kindlasti olema tavarünnak, muidu katapuldid ei lase!
3. 150 Impeeriani ja senaator(id) saata kindlasti tavarünnakuna, vastasel korral senaator(id) ei tee oma tööd.

Samme 1-3 tuleb korrata nii palju kui vajalik, et kontrollida ega rünnatav ei ole residentsi või palee uuesti ülesse ehitanud!

Vihje: Kõik ehitised, mis on seotud rahvuse eripäraga (nt kivimüür, püünisemeister või pruulikoda), hävinevad peale edukat küla vallutamist ja seetõttu tuleb nende endistesse asukohtadesse ehitada uued ehitised. Ülevõetud küla poolt varem asutatud või vallutatud külad hõivavad peale ülevõtmist jätkuvalt ühe laienemiskoha  ning seetõttu väheneb ka sellest külast  võimalike asutatavate/vallutatavate külade arv. Lisaks veel niipalju, kui suurema konto omanik vallutab küla väiksemalt kontolt, siis küla vallutamisel langevad kõikide hoonete tasemed 1 võrra.

Peale küla vallutamist

Residents või palee tuleb võimalikult kiiresti üles ehitada, sest külaelanike lojaalsust on vaja tõsta ning lisaks saata külla ka korralik kaitse koos mõnede luurajatega (skaut-ratsanik/rajaleidja/maakuulaja). Küla lojaalsuse tõuseb 2/3 residentsi või palee tasemest tunnist. Näiteks tase 6 residents või palee suurendab küla lojaalsust 4 punkti võrra tunnis.

Kui küla on vallutatud, siis kõik sõdurid, mis kuulusid sellele külale, kaovad. Sama kehtib ka selle küla sõdurite kohta, kes olid vallutamise hetkel külast eemal (abiväena kellegi juures või oli teel mingisse sihtkohta). Lisaks tühistatakse külas pooleliolevad arendamised (sepikoda, rüü sepp, akadeemia jne), nende tasemed nullitakse ja samuti kaob küla ümbritsenud kaitserajatis. Kõik rahvuse eripäraga seotud ehitised, nagu näiteks hobuste joogikoht kaovad. Kõik see kehtib ka siis, kui vallutatakse omaenese küla.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei